Mikä on JCI ? 

 

 

Käsitteistä: JCI = Junior Chamber International eli suomeksi nuorkauppakamari

ja ruotsiksi juniorhandelskammare

 

Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Suomessa varsinaisia jäseniä

on n. 2 500 ja yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa,

muodostamme n. 5 000 nuorkauppakamarilaisen aktiivisen verkoston.

 

Tarkoitus
Kehitämme yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi.

 

Päämäärä
Olemme arvostettu ja tunnettu kestävän johtajuuden ja yhteiskunnan kehittäjä.

 

Mitä saat nuorkauppakamaritoiminnasta?

 

Kansainvälisiä mahdollisuuksia
Olemme osa yli 100 maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia.

Suuret määrät nuorkauppakamarilaisia matkustaa vuosittain alueellisiin

(esim. Eurooppa-) ja maailmankattaviin kokouksiin (maailmankokous).

Parhaimmillaan maailmankokouksessa saattaa olla yli 10.000 osallistujaa

ja Suomestakin satoja. Lisäksi monilla paikallisilla kamareilla on ystävyys-,

eli ns. twinning-kamareita eri puolilla maailmaa. Missä tahansa kohtaatkin

nuorkauppakamarilaisen, on heillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa

ystävystymista, liikesuhteita ja verkostoitumista.

 

Kehittyä johtajana
Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuita

erilaisissa tehtävissä. Luottamustehtävät esimerkiksi kamarin hallituksessa

tai projekteissa kestävät vain vuoden. Ajatus on, että joka vuosi mennään

ylöspäin ja kerätään vuosittain vaihtuvia johtajuuskokemuksia ja kasvetaan

turvallisessa ympäristössä johtajuuteen.

Haasteena on ihmisten johtaminen harrastustoiminnassa.

 

Koulutusta edullisesti
Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisella että kansallisella tasolla

erilaisia koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista

aiheista tai vaikkapa esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista

verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä maksuttomia. Nuorkauppakamarissa

kannustetaan myös kouluttajana kehittymiseen, mihin on rakennettu selkeät koulutusohjelmat.

 

Kontaktiverkostoja
Viisituhatta suomalaista muodostaa oman verkostonsa, missä tavataan

erilaisissa yhteyksissä ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidutaan.

Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia ja omaa verkostoa hyödynnetään

esimerkiksi rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppakamarissa tärkeää

on myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet.

 

Mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöösi
Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan

juuri johtajuutta kehittämällä. Parempi johtajuus on yhteiskunnan menestystekijöitä,

lisäksi nuorkauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä esiin projektiensa kautta esim.

Vuoden Nuori Menestyjä (TOYP), Vuoden Nuori Johtaja, Tuottava Idea, jne.

 

Kannustusta yrittäjyyteen
Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se

nähdään suomalaisen talouselämän yhtenä perustana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy

yrittäjien lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia. Kaikki ovat siis tervetulleita.